Underhåll av verktygsmaskiner

Vi erbjuder omfattande underhållstjänster av metallbearbetningsmaskiner oberoende av varumärke. Det rekommenderade underhållet, utfört av yrkeskunniga fackmän, ökar pålitligheten samt minimerar antalet avbrott orsakade av maskinfel hos den utrustning du använder. Dessutom erbjuder vi en 24-timmars jourservice så att eventuella fel kan repareras även med kort varsel.

Maskinunderhåll och reservdelar

Utöver underhållstjänster kan du även få alla reservdelar via oss, oavsett verktygsmaskinens fabrikat och modell på. Vårt utbud inkluderar el reservdelar, lager, remmar samt delar som används i kraftöverföring.

Ta kontakt med CNC Maint-Tech Oy:s yrkesmän när din maskin behöver service.

Kontaktuppgifter »