Vi erbjuder följande service

 • Förebyggande underhåll
 • Förbättrande underhåll
 • Drift
 • Felsökning och reparation
 • Modernisering
 • Förbättring av arbetssäkerheten
 • Flyttning av maskiner, layoutplanering och genomförande
 • Maskinriskbedömningar och produktionslinjernas maskinsäkerhetsprojekt
 • Reservdelsservice
 • Experttjänster
 • S2-elbehörighet, driftledning och elinstallationstjänster
 • A-installationsbehörighet av natur- och flytande gas samt driftsövervakningstjänster
 • Installationsbehörighet och underhåll av kylmaskiner
 • GEF solpanelsanläggningar, försäljning, installation och underhåll av solpaneler.
 • Scanoffice luftvärmeprodukter, försäljning, installation och underhåll
 • Mitsubishi Electric och Gree luftvärmepumpar, försäljning, installation och underhåll

Vi är en auktoriserad återförsäljare av 3nine och MultiCam INC i Finland