Reparation och underhåll av CNC-maskiner

Hos CNC-Maint Tech görs reparationer och underhåll av CNC-maskiner alltid av kompetenta och utbildade proffs. Vi utför förebyggande underhåll på alla typer av maskiner och dessutom servar vi plåtbearbetningsmaskiner såsom pressar, laminatorer, induktionsvärmare, plåtskärare och lyftkranar. Vi erbjuder våra kunder en 24-timmars jourservice så reparation och underhåll av CNC-maskiner kan också utföras med kort varsel.

Utöver underhållstjänster har vi även ett heltäckande utbud av reservdelar samt experttjänster som hjälper dig att t.ex. kartlägga moderniseringsbehovet av din nuvarande utrustning.

Ta kontakt med CNC Maint-Tech Oy:s yrkesmän när din maskin behöver service.

Kontaktuppgifter »