OEE/KNL reaaliaikainen koneen seuranta

Tarjoamme työkalun kasvattamaan tuotannon käyttöastetta ja lisäämään sen tehokkuutta. KNL kokoinastehokkuuden mittaaminen (OEE) onnistuu helposti MUR -järjestelmällä.

MUR -järjestelmä on kattava ohjelma tietojen automaattiseen keräilyyn. Sen avulla voi listata seisokkien eri aiheuttajia, tehdä reaaliaikaista visualisointia, tuottaa monipuolisia analyyseja eri muodoissa sekä luoda mukautettuja raportteja.

  • Miksi laite/kone on pysäytetty? Onko syy mekaaninen, ajoitettu tai hallinnollinen?
  • Pullonkaulojen löytäminen ja tuotantolinjan optimointi.
  • Huoltotoimenpiteiden optimaalinen ajoitus.
  • Tieto-taitojen siirto; löytää erot joiden avulla eri työvuorot tai henkilöt säätävät koneita muita tehokkaammin.
  • Koneen tilan ja tuotetun kappalemäärän online-seuranta.

Ota yhteyttä CNC Maint-Tech Oy:n ammattilaisiin kun haluat lisätietoja OEE/KNL reaaliaikaisesta seurannasta.

Yhteystiedot »